top of page

Integritetspolicy

 

Personlig integritet är viktigt för Simläran som eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy finns information om hur Simläran samlar in och behandlar personuppgifter samt dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta Simläran om du har frågor om hur Simläran behandlar personuppgifter.  

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Sådan data inkluderar bland annat namn, personnummer, hemadress, bild, IP-adress eller mejladress. Behandling av personuppgifter är det som sker med personuppgifterna i IT-system. Det handlar till exampel om insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring, förstöring, framtagning, läsning eller justering.   

 

Personuppgiftsansvarig  

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos Simläran är: 

Jessie Troelsen Jern

Simläran 

Org nr: 961201-XXXX 

Doktor Forselius Backe 60 

413 26 Göteborg 

 

Vilka personuppgifter samlas in och varför? 

Simläran samlar in uppgifter när du till exempel registrerar dig för kurserna som erbjuds eller kontaktar oss i olika typer av frågor. I huvudsak samlar Simläran in ditt namn, mejladress, IP-adress, telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik samt information du lämnar via Simlärans kundtjänst. Vid bokning av undervisning för ett barn är även barnets namn inkluderat Simlärans behandling av personuppgifter. De personuppgifter Simläran samlar in om dig kommer användas för att: 

  • Administrera affärsändamål  

  • Förse dig med tjänster och informera dig om nya tjänster, produkter eller evenemang  

  • Uppfylla regler i lag 

  • Att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder 

  • Föra statistik  

  • Förse data åt reklamändamål  

  • Utveckla verksamheten och de tjänster som erbjuds  

 

Aktörer som är personuppgiftsbiträden eller självständigt personuppgiftsansvariga 

I vissa situationer är det nödvändigt för Simläran att anlita andra parter så som IT-leverantörer för elektroniska tjänster så som boknings- och kassa system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Simläran kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål Simläran själv har för behandlingen. Det är Simläran som är fullt ansvarig gentemot dig för sådana biträden. Dina personuppgifter kan även delas med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, så som Skatteverket, polisen eller annan myndighet, vid brottsutredning eller när vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. I dessa fall gäller den organisationens Integritetspolicy och personuppgiftshantering.  

 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Den information vi samlar om dig kommer sparas under vår affärsrelation och Simläran kommer radera din personliga information efter tre års tid från att affärsrelationen upphört. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av nationell lagstiftning ändå sparas minst 7 år.  Sådana krav framgår till exempel av bokföringslagar eller skattelagstiftning.  

 

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande dataskyddslagar ett antal rättigheter. Du har till exempel rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Du kan även begära att Simläran begränsar sin behandling av dina personuppgifter eller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter. I de fall behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen när som helst. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet om du tror att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning om dataskydd.  

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Jessie Troelsen Jern som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Den senaste versionen av policyn finns alltid här på webbplatsen. 

bottom of page