top of page

Simskola i liten grupp

​​

Simskola i liten grupp innehåller intensiva 10-veckors kurser planerade under vår och hösttermin inomhus i bassäng. 

Mini-grupper om 3-5 elever bidrar till en extra lugn inlärningsomgivning där simläraren har möjlighet att individ-anpassa så att alla barn bättre kan utvecklas utifrån sina förkunskaper och förmågor. 

Simskolan i mini-grupp är lekfull samtidigt som all undervisning fokuserar på siming. Vi sparar lek med leksaker till avslutningens sista 10 minter. Livräddning och vattensäkerhetsövningar ingår inte inte kurserna men erbjuds på Simlärans Sommarsimskolor! Varje kurs utgår från en välarbetad kursplan.

Simskolan avslutas med en festlig avslutning med uppvisning, märkes- och diplomutdelning och fika!

bottom of page